Welke interesse, kennis- of leerbehoefte heb jij?

In het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden staat veel informatie, zoals welke werkzame elementen je als professional of als beleidsmaker kunt inzetten om inwoners met armoedeproblematiek te ondersteunen. Niet alle informatie is van belang voor de situatie waarin jij je bevindt. Om gericht aan de slag te kunnen met dat wat past bij jouw interesse, kennis- of leerbehoefte, staat hieronder precies aangegeven bij welk onderdeel je die informatie kunt vinden passend bij jouw vraag. We noemen deze gebieden leerbehoeften.

Keuzehulp Werkwijze

Leerbehoeften

Afhankelijk van je interesse of waar jij staat in je leerproces krijg je tools aangereikt waar je mee aan de slag kunt. Per onderdeel vind je meerdere reflectie-oefeningen waarvan je er één of meerdere kunt gaan oppakken.  

Leerbehoefte 1

Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk / werkgebied / gemeente Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk / werkgebied / gemeente

Leerbehoefte 2

Ik wil meer kennis over dat wat werkt in de aanpak van armoede en wil mij laten inspireren door goede voorbeelden Ik wil meer kennis over dat wat werkt in de aanpak van armoede en wil mij laten inspireren door goede voorbeelden

Leerbehoefte 3

Ik wil begrijpen hoe onze aanpak in de praktijk voor inwoners uitpakt en hoe zij dit ervarenĀ  Ik wil begrijpen hoe onze aanpak in de praktijk voor inwoners uitpakt en hoe zij dit ervarenĀ 

Leerbehoefte 5

Ik wil uitgedaagd worden op een andere manier naar armoede en armoedebeleid of -aanpak aan te kijken en ervaren hoe ik daar in sta Ik wil uitgedaagd worden op een andere manier naar armoede en armoedebeleid of -aanpak aan te kijken en ervaren hoe ik daar in sta

Keuzehulp

Sommige interesses en kennis- of leerbehoeften sluiten bij elkaar aan, de bijbehorende reflectie-oefeningen kun je dan opeenvolgend uitvoeren. Weet je bijvoorbeeld nog niet zoveel over oorzaken en gevolgen van armoede en schulden en benaderingswijzen en wil je weten wat er speelt op dat vlak in jouw werkgebied? Start dan met leerbehoefte 1, ga later door naar de andere leerbehoeften. Wil je juist meer lezen over de aanpak van armoede, richt je dan vooral op 2 en 3. Als je aan de slag wilt met het verbeteren van de aanpak van armoede in de praktijk, ga dan na 2 en 3 door met 4 en wellicht ook met 5. Heb je al best wat kennis, maar wil je denkpatronen en je houding onderzoeken? En wil je meer inzicht in hoe mensen armoede ervaren? Richt je dan op leerbehoefte 3 en 5. 

Samen verkennen en samen doen

Je kunt zowel individueel aan de slag als met je collega`s. Kies je voor dat laatste, dan reflecteer en leer je samen én van elkaar. Zo maak je ruimte om samen weer een stapje verder te komen in de aanpak van armoede. Dit vergroot uiteindelijk de impact die je met elkaar kunt bereiken op het zo effectief mogelijk voorkomen, verminderen en verzachten van armoede.  

Uitvoering, beleid en inwoners: een sterk trio

Wil je écht de aanpak van armoede op een andere manier gaan uitvoeren, dan is het handig om dit samen te doen met andere partijen die betrokken zijn bij dit vraagstuk. Zoals beleidsmedewerkers,  uitvoeringsorganisaties, vrijwilligersorganisaties die met allerlei deelaspecten aan de slag zijn. Maar betrek ook vooral de inwoners om wie het gaat zelf. Zij kunnen als geen ander aangeven wat behulpzaam is en was. Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Geen tijd om te leren? Integreer leren in je werkprocessen!

Iedereen heeft het druk en wordt in beslag genomen door de hectiek van de dag. De caseload, acute situaties, de politiek, de wethouder en allerlei andere zaken vragen jullie aandacht. Professionals ervaren vaak nauwelijks tijd om even stil te staan en te reflecteren en te leren. We adviseren daarom om reflectie op te nemen in je gewone werkproces. Iedereen heeft regelmatig een teamoverleg. De agenda is veelal gevuld door praktische onderwerpen. Besteed bijvoorbeeld het laatste half uur van het overleg aan werkinhoud en doe een reflectie-oefening. 

Werkwijze

Bijvoorbeeld als onderdeel van een teamoverleg

 • Formeer een voorbereidingsgroep bestaande uit minimaal twee mensen, kies een gespreksleider.
 • Bepaal met elkaar de belangrijkste leerbehoefte van het team (1 t/m 5). Ga aan de slag met de leerbehoefte die de meeste mensen als urgent ervaren. Toets dit vooraf met het team.
 • Kies een oefening van de leerbehoefte die jullie aanspreekt.
 • Reserveer tijd voor een apart overleg of op de agenda van een teamoverleg. Schat zelf in hoeveel tijd het zal kosten.
 • Stuur vooraf ter voorbereiding de hoofdstukken toe uit het Wat werkt bij-dossier Armoede en schulden en de opdracht of oefening. Je kunt ook kiezen voor een kort artikel. De teamgenoten lezen het stuk ter voorbereiding. Mogelijk dien je vooraf ook wat gegevens te verzamelen. Zorg dat dit bij de juiste persoon neergelegd wordt.
 • Voer de oefening uit zoals aangegeven, de gespreksleider zorgt voor begeleiding van het gesprek.
 • Leg wat je gedaan hebt vast. Trek indien van toepassing samen conclusies. Zorg er ook voor dat je na een bepaalde periode terugkijkt. Wat heeft het opgeleverd?
 • Kies je belangrijkste leerbehoefte (1 t/m 5). Als je meerdere leerbehoeften hebt, kies dan de leerbehoefte met het laagste nummer.
 • Kies één of meerdere oefeningen die genoemd staan bij de leerbehoefte. Kies er één die je aanspreekt.
 • Reserveer tijd in je agenda voor de oefening. De oefening bestaat uit: 1. lezen van een onderdeel van het Wat werkt bij aanpak armoede en schulden 2. Uitvoeren van de oefening. Beoordeel zelf hoeveel tijd je nodig hebt.
 • Voer de oefening uit zoals aangegeven.
 • Leg wat je gedaan hebt vast. Trek indien van toepassing samen conclusies. Zorg er ook voor dat je na een bepaalde periode terugkijkt. Wat heeft het opgeleverd?
 • Kies eventueel nog een andere oefening uit dezelfde leerbehoefte of ga naar een nieuwe leerbehoefte en kies een oefening uit. Voer de oefening uit en schrijf je bevindingen op.
 • Herhaal eventueel voor een nieuwe leerbehoefte.
 • Sta na een vooraf afgesproken periode weer even stil bij wat je hebt gedaan en kijk terug op wat het heeft opgeleverd. Schrijf de veranderingen op. Schrijf ook op wat het heeft opgeleverd voor de inwoner.
 • Bespreek je bevinden met een collega of met je team. Je kunt ook met een ervaringsdeskundige of een inwoner hierover praten ter evaluatie. Bekijk of er structurele veranderingen in begeleiding, ondersteuning, organisatie of beleid nodig zijn. Als je dit gestructureerd wilt aanpakken, kijk dan naar de aanpak ‘Stap voor stap bevlogen werken aan verandering’ ( (IMWR en PDCA) op pagina 21. Ga hierover ook in gesprek met de desbetreffende verantwoordelijke (denk aan kwaliteitsfunctionaris, uitvoerders, managers, gemeenteambtenaren et cetera). Kijk wat je nodig hebt qua randvoorwaarden.