Reflectie-oefening

Historielijn armoede

Met de Historielijn breng je essentiële momenten in het leven van de inwoner in kaart die een rol speelden bij armoede, de gevolgen daarvan en de betekenis hiervan voor dienstverlening en ondersteuning voor nu en de toekomst. Door de tijdlijn van het leven van de inwoner in armoede en de daaraan gekoppelde hulpverlening reconstrueer je een verhaal. Terugkijkend is het soms makkelijker om situaties te bespreken.

Een historielijn maken helpt vaak die kern te pakken, op een manier waardoor gedeelde betekenisgeving en begrip van de processen ontstaat. Je bouwt voort op de ervaringen naar de toekomst.   

Je maakt een historielijn met een groep. Uitgangspunt zijn concrete casussen. Je kunt dit met professionals doen die veel werken met mensen in armoede. Maar deze oefening levert veel meer op als je dit samen met mensen die in armoede leven of met ervaringsdeskundigen doet.

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Voorbereiden

 • Hang een groot vel papier op een wand en teken daarop een lijn van links naar rechts. Dit is de tijdslijn.
 • Noteer helemaal links het beginpunt vanaf waar jullie willen reflecteren (bijvoorbeeld de procedure die mensen in armoede moeten doorlopen om ondersteuning te ontvangen), noteer rechts het eindpunt. Eventueel kan je de lijn nog opdelen in tijdsperioden (bijvoorbeeld fase voordat zorg in beeld is, moment van crisis, hulpverleningsfase en nazorg). Zorg er dus vooral voor dat de tijdslijn een passende basis vormt voor het vraagstuk waarop jullie willen reflecteren.

Doorloop vervolgens met elkaar de volgende stappen:

Vraag ieder om voor zichzelf terug te blikken met in gedachten een situatie/casus en de tijdlijn door te lopen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat waren belangrijke momenten (situaties, ervaringen, gesprekken) die bepalend zijn geweest? Dit kunnen hoogte- en dieptepunten zijn.
 • Wat ging hierin goed, wat juist niet en hoe komt dat?
 • Wat is er nodig om dat wat nog niet goed werkt te verbeteren?

Vraag iedereen ‘hun momenten’ in een paar steekwoorden op een aparte post-it te schrijven.

Vervolgens krijgt ieder plenair de mogelijkheid zijn/haar verhaal aan de hand van de concrete situatie te vertellen.

Plak tijdens dit verhaal de post-its op de tijdlijn waar ze het beste passen. Anderen kunnen hier waar nodig een aantal vragen stellen ter verduidelijking.

Na ieders persoonlijke verhaal kunnen jullie tot een gezamenlijke analyse van de geleerde lessen komen, met vragen als:

 • Wat zijn de rode draden in ieders verhaal?
 • Waar zijn de ervaringen verschillend en hoe is dit te verklaren?
 • Wat heeft de belangrijkste bijdrage geleverd aan succes/gewenste opbrengst?
 • Kijk naar de werkzame elementen uit het Wat werkt bij-dossier over armoede op pagina 33. Zie je deze elementen terugkomen?
 • Wat had in het proces nog slimmer, beter of anders gekund?
 • Wat betekent dit voor onze dienstverlening en samenwerking met andere diensten/professionals?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan