Leerbehoefte

Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk / werkgebied / gemeente Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk / werkgebied / gemeente

Met de bijbehorende reflecties kijk je aan de hand van de informatie in hoofdstuk 2 van het Wat werkt bij-dossier naar je eigen aanpak en praktijk. Het mooiste is om dit samen met collega’s te doen, met zowel professionals in de uitvoering als degenen die zich bezighouden met beleid. En misschien ook al met samenwerkingspartners? 

Terug naar het overzicht met leerbehoeften Naar het dossier

Reflectie-oefeningen

Oefening

Benaderingswijzen armoede

Ontdek bij welke benadering(en) jouw huidige aanpak of beleid het meest aansluit en of het nodig is om de eigen definitie van armoede aan te passen.

Oefening

Ontstaan armoede

In het Wat werkt bij-dossier over armoede onderscheiden we zes typen verklaringen voor het ontstaan van armoede. Welke verklaring(en) worden in jouw praktijk of gemeente vooral gehanteerd?

Oefening

Omvang armoede en specifieke doelgroepen

Breng de risicogroepen in kaart en bepaal de omvang deze groepen. Bespreek dit met collega’s en/of relevante partijen. Waar hoop je het verschil te kunnen maken?

Oefening

Gevolgen van armoede

Op welke gevolgen van armoede heb je zicht? Welke cijfers zijn er beschikbaar?

Oefening

Speerpunten armoedebeleid

Op welke speerpunten is jouw aanpak of visie gestoeld? Bespreek of de patronen in de verhalen over de aanpak van armoede worden aangepakt door de speerpunten of dat hierin iets moet veranderen.

Oefening

Totaalbeeld en analyse

Bespreek met collega’s en/of andere partijen wat het beeld dat je nu van jouw beroepspraktijk/werkgebied/gemeente oproept. Wat werkt goed en wat verdient meer aandacht?