Reflectie-oefening

Speerpunten armoedebeleid

Er zijn speerpunten te vinden in armoedebeleid zoals die nu in Nederland vorm krijgt en waarvoor structureel extra middelen vrijgemaakt worden. Lees meer in hoofdstuk 2.8 van het Wat werkt bij-dossier.

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier in hoofdstuk 2.8.

Naar het dossier

Welke speerpunten vind je zelf belangrijk en waarom? Op welke elementen is jullie visie of aanpak gestoeld?

Welke verhalen hebben jullie zelf over de aanpak van armoede of hoor je van anderen?

Zijn er patronen in de verhalen te ontdekken?

Worden deze patronen inderdaad aangepakt door de speerpunten in jullie beleid? Moet er wat anders gebeuren? Zo ja, waar denk je aan?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan