Reflectie-oefening

Totaalbeeld en analyse

Nu heb je op verschillende vragen een beeld van hoe het zit in jouw beroepspraktijk/gemeente. Print je antwoorden uit en bespreek met elkaar wat dit beeld bij jullie oproept.

  • Waar ben je trots op?
  • Wat werkt, gaat goed en wil je zeker behouden?
  • Wat of welke doelgroep zou meer aandacht verdienen?
  • Welke elementen zou jouw aanpak versterken?
  • Waar wil jij je echt hard voor maken als het gaat om armoede in jouw werkgebied?
  • Naar welke vragen ben je nog nieuwsgierig en wil je oppakken?

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Het beeld roept het volgende op

Vervolgacties

Meer weten en actieplan

Wil je nu ook meer weten over wat werkt bij de aanpak van armoede? Ga dan naar de leerbehoefte: ‘Ik wil meer kennis over wat werkt in de aanpak van armoede’. Hiermee kun je de eigen aanpak en het beroepsmatig handelen verder onder de loep nemen.

Wil je nu ook echt werken aan een actieplan, dan zijn er interessante tools bij leerbehoefte 4 te vinden.

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan