Reflectie-oefening

Botsende waarden en normen

Dit is een reflectie-oefening die je het beste met meerdere mensen kunt doen.

Spoor een dilemma in de aanpak van armoede op of in je eigen handelen. Je kunt een dilemma omschrijven als:

  • een situatie met een of/of karakter;
  • aan beide mogelijkheden zitten negatieve consequenties, wat je ook kiest, iets of iemand wordt er de dupe van.

Bij een dilemma moet er een keuze gemaakt worden waarbij waarden en normen met elkaar botsen. Welke keuze/aanpak je ook kiest, het heeft altijd negatieve gevolgen, misschien voor de inwoner, of juist voor de organisatie. Of botst het met jouw eigen waarden?

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Geef een schets van de situatie.

Formuleer die zo objectief mogelijk voor welke keuze je staat. Er moet een keuze gemaakt worden waarbij belangen, waarden en normen met elkaar botsen.

Formuleer nu in 1 zin de twee kanten van het dilemma: Als ik dit doe, dan …. Als ik dat doe dan ….

Bijvoorbeeld: als ik meteen te veel vragen stel aan de inwoner over zijn situatie kan dat veel stress opleveren en niet bevorderlijk zijn voor de vertrouwensrelatie. Aan de andere kan moet ik wel zaken weten om snel en goed te ondersteunen, want anders loopt de inwoner regelingen mis of komt de inwoner verder in de schulden.  

Formuleer dan nu de vraag die je hebt.

Bijvoorbeeld: mag ik het risico lopen dat de inwoner bij aanvang van het contact stress ervaart? 

Nu gaan je op zoek naar onderliggende waarden.

Benoem vanuit de verschillende perspectieven de onderliggende waarden: die vanuit de burger; vanuit de professional en de gemeente/organisatie. Vul die in de tweede kolom in.

Perspectief Waarden Normen die botsen
Inwoner
Professional
Gemeente/organisatie

Normen zijn impliciete en expliciete regels, principes die gehanteerd worden. Welke normen botsen met de genoemde waarden?

Kijk naar de do’s and don’ts in de praktijk. 

Welke mogelijkheden zijn er om uit het geformuleerde dilemma te komen?

Vind alternatieven. Schrijf zoveel mogelijkheden op. Doe dit vanuit elk van de perspectieven. Denk creatief en out-of the box.

Maak een afweging. Aan welke waarde willen we het meeste gewicht toekennen? Welke mogelijkheden zien we dan om uit dit dilemma te komen?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan