Reflectie-oefening

Cirkel van Invloed en betrokkenheid

Steven Covey is de bedenker van de Cirkel van invloed en betrokkenheid. Deze cirkel maakt je bewust van de vraag of je de mate van invloed die je kunt hebben ook voldoende benut.

Het werkt heel simpel: alle zaken waar jij je druk om maakt of betrokken bij voelt rondom het armoede vraagstuk, zitten binnen de cirkel van betrokkenheid. Op sommige dingen binnen deze cirkel kun je invloed uitoefenen: de cirkel van invloed. Focus op die cirkel geeft je energie. Het is de kunst om de overlap van de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. Focus dus op de cirkel van invloed, en vergroot daarmee deze cirkel.

Cirkel van Invloed en betrokkenheid

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

 Voorbereiden

  1. Teken een grote cirkel. Dit is de cirkel van betrokkenheid.
  2. Schrijf aan de rand een vraagstuk waar je tegenaan loopt als het gaat om armoede. Teken vervolgens een kleinere cirkel in de grote ring; de cirkel van invloed.
  3. Zet hierin de dingen waarop jij invloed hebt en die met het vraagstuk in de grote cirkel te maken hebben.

Reflecteer aan de hand van de volgende vragen:

  1. Aan welke van de twee cirkels besteed jij de meeste tijd en aandacht?
  2. Hoe kan jij meer focussen op de cirkel van invloed zodat je je energie juist daaraan besteedt.
  3. Wat ga je doen om je cirkel van invloed te vergroten? Formuleer een actie die je direct kunt ondernemen.

Wanneer je eenmaal aan de slag bent, ontdek je dat je meer invloed hebt dan je misschien vooraf dacht. Zo kun je ondanks de weerbarstigheid van de problematiek, er elke dag weer voor kiezen om stress-sensitief te werken en mensen gelijkwaardig en positief te benaderen. Sommige oorzaken en oplossingsrichtingen van armoede en schulden liggen niet direct in jouw cirkel van invloed, maar meer in de cirkel van betrokkenheid, denk aan beleid en wet- en regelgeving. Door lokaal signalen en vraagstukken samen met anderen te agenderen, kunnen daar wel veranderingen in plaatsvinden, al is dit vaak wel een proces van lange adem. Hieronder een tip hoe dat aan te pakken:

Lobby gezamenlijk met andere partijen in de gemeente die ook met armoede bezig zijn. Breng de knelpunten die spelen én de mogelijke oplossingsrichtingen helder in kaart. Mooi voorbeeld is de Armoedecoalitie Utrecht. Samen kom je verder!

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan