Reflectie-oefening

Verhalen van bestaansonzekerheid

  1. Kies uit de bundel ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving een verhaal dat jullie centraal willen stellen en lees dit verhaal.
  2. Bespreek met elkaar welke momenten in het gekozen verhaal laten zien dat de hoofdpersoon sterker wordt.
  3. Loop de volgende vragen eens langs:

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Voor welke uitdaging staat de hoofdpersoon: gaat het lukken om …..?

Welke leerervaringen voor de hoofdpersoon springen eruit?

Waaruit blijkt dat de hoofdpersoon sterker is geworden?

Welke kwaliteiten, keuzen en momenten in het verhaal hebben je verrast en waarom?

Welke rol hebben professionals gespeeld? Wat zou jij hetzelfde of juist anders gedaan hebben?

Kijkend naar jouw praktijk: zijn er momenten, hulpbronnen in het verhaal die nu niet benut zijn door de hoofdpersoon, maar die wel helpend kunnen zijn? Wat zou jij de volgende keer hierin kunnen betekenen?

Welke leerervaringen voor professionals en beleidsmakers haal je eruit?

Wat leert dit verhaal je over de eigen doelstelling en visie als het gaat om armoedebeleid?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan