Reflectie-oefening

Checklist voor gemeenten

Op welke manier gebruik jij als gemeente gebruik van de werkzame elementen in de aanpak van armoede? 

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier in hoofdstuk 3.2.

Naar het dossier

Ik ben goed op de hoogte van de psychologie van de schaarste: dus het feit dat mensen in armoede of met schulden chronische stress hebben met als gevolg dat zij niet adequaat handelen.

Wij werken vanuit een positief mensbeeld, vanuit vertrouwen in burgers. We stralen dit uit in onze bejegening.

Wij hebben beleid, uitvoering, concrete zaken als brieven en wijze van ontvangst bij de balie, gecheckt of ze niet onbedoeld de stress bij cliënten vergroten.

We hebben een sluitende integrale aanpak, gericht op preventie en empowerment.

Wij zorgen ervoor dat de uitvoerende professionals beschikken over de juiste kennis, houding en vaardigheden.

We hebben onze schuldhulpverlening gecheckt op toegankelijkheid.

We hebben een goed werkend systeem van vroeg-signalering (vroeg eropaf!, inzet ervaringsdeskundigen).

We benutten de ruimte in wet- en regelgeving optimaal. Waar mogelijk focussen we eerst op doelmatigheid, dan pas op rechtmatigheid (we benutten bijvoorbeeld de omgekeerde toets of we baseren keuzes op kosten-batenanalyses).

Meer informatie over de omgekeerde toets

Wij ondersteunen op de volgende gebieden (aankruisen wat van toepassing is):

Zie pagina 38 van het Wat werkt bij dossier

Totaalbeeld en analyse

Stel jezelf vragen als:

  • Welke elementen hebben wij ingebed?
  • Welke elementen die ik nog niet ken of waar ik mee werk spreken mij aan?
  • Zijn er elementen in onze aanpak waarbij we onbedoeld stress verhogen bij inwoners?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan