Reflectie-oefening

Stap voor stap bevlogen werken aan verandering met IMWR en PDCA

IMWR staat voor Inspireren Mobiliseren Waarderen Reflecteren, PDCA voor Plan Do Check Act.

De PDCA-cirkel helpt bij het systematisch verbeteren van beleid en aanpak. Deze systematische werkwijze functioneert echter niet zonder bevlogenheid en inspiratie. Beweging komt tenslotte pas écht op gang als we geraakt zijn door iets, de noodzaak zien en intrinsiek gedreven zijn. Daarvoor benutten we IMWR. IMWR en PDCA zijn beide van belang: ze versterken elkaar.

Onderstaand invulformulier neem je stapsgewijs mee in de stappen die je kunt zetten om van inspiratie tot uitvoering en leren te komen.

Stap voor stap bevlogen werken aan verandering met IMWR en PDCA

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Namen actie eigenaar of eigenaren

Datum afronding

Inspireren en plan

Wat uit jouw praktijk of wat je gehoord of gelezen hebt over armoede raakt je, wat inspireert je?

Waar wil je écht voor gaan? Beschrijf hier je ambitie, dat wat je écht wilt bereiken.

Welke actie wil je uitproberen om je ambitie te realiseren? (hou het klein én concreet).

Mobiliseren en doen

Wie, wat of welke informatie heb je nog nodig om aan de slag te gaan?

Welke stappen ga je precies uitvoeren (wat, voor wie, door wie, waar, wanneer, hoe lang, hoe vaak)?

Wanneer is deze actie geslaagd?

Hoe kan je dat checken?

Voer het plan uit en leg vast wat je ontdekt: wat zijn de precieze (meet)resultaten van je actie?

Waarderen en check

Wat heeft deze werkwijze gebracht, wat heeft een ieder geleerd? Erken en waardeer elkaars inzet!

In hoeverre heeft het ook werkelijk bijgedragen aan de problemen die inwoners ervaren? Doen we hiermee inderdaad de goede dingen?

Op welke manier sluit het aan bij onze kernwaarden en bij je eigen waarden?

Als jullie tevreden zijn, hoe ga je dit dan verder borgen en verspreiden?

Als jullie niet tevreden zijn, wat is dan de vervolgstap?

Reflecteren en act

Kijk reflectief terug op hoe er is geleerd. Is je kijk op dingen veranderd, ben jij veranderd? Heb je nog zorgen?

Hoe kun je het samen leren een stap verder brengen? Wat betekent dit voor de vervolgstappen?

Hoe zorgen jullie om de energie en motivatie vast te houden om door te gaan?

Wat heb je/hebben jullie nog meer nodig?

Afgerond?

Nadat de cyclus is afgerond, kun je weer starten bij vraag 1. Zo bouw je stap voor stap en samen met anderen aan de gewenste verandering en vernieuwing.

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan