Reflectie-oefening

Gedachten en overtuigingen onder de loep

Doel

Je bewust worden van wat voor jou belangrijk is in je werk als het gaat om aanpak voor mensen die leven in armoede. Onze gedachten zijn krachtig. Hoe je denkt bepaalt namelijk je gedrag. Ook in de manier waarop je werkt met mensen in armoede en wat je belangrijk daarin vindt. We hebben allemaal bepaalde overtuigingen, gedachten over situaties en mensen, waar je je vaak niet bewust van bent. Terwijl ze wel invloed hebben op hoe je handelt. Daarom helpt het om je eigen gedachten en overtuigingen eens onder de loep te nemen.

Hoe werkt het

Hoe je over iets denkt en welke overtuigingen je hebt, kom je het beste op het spoor door een situatie als uitgangspunt te nemen.

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Kies een lastige situatie of juist een situatie waar je tevreden over bent.

Stel jezelf de volgende vragen

Wat voelde je?

Wat deed je?

En wat dacht je vervolgens? Wat ging er door je hoofd?

Waar zat jouw voldoening als het gaat om die situatie? Waar ben je trots op, tevreden over en waar krijg je energie van?

Wat zegt dit over wat belangrijk is voor je. Bijvoorbeeld hoe je ondersteuning wilt bieden.

Hoe sluiten de kernwaarden van je organisatie aan bij dat wat belangrijk voor je is?

Als dit belangrijk voor je is, welke informatie uit het Wat werkt bij-dossier over armoede kan je daarbij helpen? Op welke manier zou je iets in je werk anders kunnen doen?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan