Reflectie-oefening

Beeld schetsen gewenste aanpak met het 4D model

Om doelgericht van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is een gespreks- en/of procesmodel als het 4D model zeer handig. Het helpt je om op een oplossingsgerichte manier tot verbeterplannen te komen. Het 4D model van Cooperrider e.a. is één van de meeste bekende modellen binnen de appreciative inquiry (waarderend onderzoek). Het model onderscheidt vier stappen die je aan de hand van een vooraf gedefinieerd vraagstuk doorloopt: discover, dream, design, deliver.

De volgende vragen kun je jezelf per fase stellen. Let op: Je hoeft dus niet alle vragen te beantwoorden. Kies de meest prikkelende of relevante uit.

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Discover – Verkennen van de huidige situatie (blijf de focus in de gaten houden)

 • Wanneer lukt het al?
 • Waar boeken we succes?
 • Waar zien we progressie?
 • Waarom lukt het daar?
 • Wat zijn de onderliggende succesfactoren?
 • Wanneer is het nog lastig?
 • Wat zou kunnen helpen om hiermee om te gaan?

Dream – Verbeelden van de gewenste situatie

 • Waar hopen we over een jaar te staan?
 • Wanneer zijn we echt tevreden?
 • Wat hopen we uiteindelijk te bereiken?
 • Op wie (of wat) hopen we dat onze interventie de meeste impact heeft?
 • Wat is ons gezamenlijk aanstekelijk doel?
 • Waar maken we ons hard voor? Of waar staan we voor?
 • Waar lezen we ons succes aan af?

Design – Vormgeven van de eerste stappen

 • Waar liggen kansen die we kunnen benutten?
 • Waar hebben we zelf invloed op?
 • Welke kwaliteiten en/of expertise hebben we in ons team die ons gaan helpen om het doel te bereiken?
 • Welke kwaliteiten/expertise hebben we eventueel nog ergens anders vandaan te halen?
 • Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we deze kennis en ervaring met elkaar delen?
 • Welke concrete ideeën leven er bij ons om de gewenste toekomst dichterbij te brengen?
 • Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn? Welke stappen liggen in onze eigen cirkel van invloed? Voor welke stappen hebben we anderen nodig?

Deliver – Verankeren van het proces

 • Wie gaat concreet wat doen?
 • Hoe bewaken we de voortgang?
 • Waar kunnen we elkaar helpen?
 • Wanneer zien we elkaar weer?
 • Hoe brengen we het effect in kaart?

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan