Reflectie-oefening

De Progressiecirkel: waar sta je nu met je aanpak?

Doel

Wat het vraagstuk ook is, je start nooit bij nul. De progressiecirkel helpt om dit inzichtelijk te maken en vanuit daar vooruit te kijken.

Benodigdheden

Groot vel papier, stift. Iets om de voornemens op te noteren.

Wat is het

Op een vel papier komt een binnenste en buitenste cirkel te staan. In de binnenste cirkel staat alle progressie die al met een aanpak geboekt is, in de buitencirkel staat de gewenste progressie. Hierover gaan jullie met elkaar in gesprek.

Hoe werkt het

Kies één van de aanpakken uit die je aanspreekt. Bijvoorbeeld omdat je die doelgroep juist wel of juist niet bereikt. Of omdat de aanpak past bij jullie kernwaarden.

  • Teken vervolgens met elkaar twee cirkels. In de binnenste cirkel zet je alle elementen die in jullie aanpak aansluiten bij de aanpak die je hebt gekozen. In de buitenste cirkel zet je de nog te boeken progressie. Alle ideeën, kansen of wensen in relatie tot de gewenste toekomst kun je hier ook in kwijt.
  • Vervolgens kun je vragen stellen over dat wat er in de cirkels is komen te staan. Voor de binnenste cirkel bijvoorbeeld: hoe ver komen jullie al in de buurt van de aanpak uit het voorbeeld? Op een schaal van 0-10? Van de dingen die in de buitenste cirkel zijn komen te staan, welke elementen zou je nog kunnen toevoegen voor een vergelijkbare aanpak als die in het voorbeeld? Wat is dan het meest kansrijk voor de komende tijd? En van welke ideeën word je het meest enthousiast?
  • Sluit af door je af te vragen waar je/jullie de komende tijd mee aan de slag gaat/gaan? Wat worden de eerste stappen?

Lees meer

Achtergrondinformatie bij deze oefening vind je in het Wat werkt bij-dossier.

Naar het dossier

Klaar met de oefening?

Je kunt de reflectie-oefening inclusief je antwoorden opslaan als PDF. Klik op ‘Opslaan en verder’ om naar een volgende oefening binnen deze leerbehoefte te gaan. Zolang je de browser niet sluit, blijven je antwoorden bewaard.

Terug naar de leerbehoefte, antwoorden niet opslaan